Integritetspolicy

02.10.2019
0

Bluff.se eller AGENT INTROVERT AB tillhandahåller inga lån eller krediter.

Vårt syfte och mål är helt fristående från långivare, kreditinstitut och banker. Vi har inga partiska intressen i verksamheten för någon av de aktörer vi recenserar på vår webbplats. Vårt mål och syfte är att underlätta för människor att jämföra mellan olika lån, långivare, krediter, kreditinstitut, banker och andra typer av låneförmedlare.

Vi arbetar kontinuerligt med att bibehålla en så korrekt information som möjligt på vår webbplats. Detta för att våra besökare ska kunna känna sig trygga i att de jämför olika aktörer och deras produkter på rätt grunder. Dock kan inte vi ansvara för eventuella förändringar som sker hos de aktörer vad gäller deras organisationer och/eller produkter/tjänster. Därför är det besökarens egna ansvar att i slutändan innan de ingår avtal med en aktör kontrollera så att de uppgifter de ingår avtal kring är korrekta samt att de godkänner dessa. Då vi inte förmedlar några lån kan vi inte heller bistå med hjälp kring eventuella krav olika långivare har för att få ett lån beviljat. I Sverige är det lag på att 18-års ålder för att bli beviljad ett lån.

Bluff.se och/eller AGENT INTROVERT AB hanterar inga låneansökningar, inga personuppgifter eller några privatekonomiska uppgifter kopplat till en individ. För eventuella GDPR-relaterade förfrågningar kring ert lån, er låneansökan eller kreditupplysning kring er som individ hänvisar vi er till den aktör som ni skickat ansökan till, fått lån hos eller den aktör som tagit ut en kreditupplysning på er.

Den information som Bluff.se och/eller AGENT INTROVERT AB får in som är av privat natur kommer aldrig lämnas ut, säljas eller lagras om inte laglig grund eller samtycke finns.

Bluff.se använder sig utav kommentarer på olika delar av webbplatsen. För att en kommentar ska publiceras på Bluff.se måste besökaren som skriver kommentaren lämna in sin e-postadress för att kunna få ett bekräftelsemail skickat till sig. Denna process är en viktig del i vårt arbete med att säkerställa att informationen på Bluff.se är korrekt och trovärdig. Därför används en e-postverifikationstjänst innan en kommentar publiceras på Bluff.se. Genom att vi använder oss av denna typ av verifieringstjänst kan vi garantera en hög kvalité på kommentarerna samt blockera alla kommentarer som lämnas av automatiserade spam-tjänster.

I de enstaka fall då Bluff.se och/eller AGENT INTROVERT AB får in och/eller sparar personlig information följs EU direktivet GDPR gällande säker hantering av personuppgifter.

För eventuella frågor gällande vår hantering av personuppgifter ber vi er kontakta oss så återkommer vi i ärendet snarast möjligt.