Ansvarsfriskrivning

22.04.2024
0

Innehållet som tillhandahålls på Bluff.se är endast avsedd för informationsändamål. Även om vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information, kan vi inte garantera fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten av innehållet på vår webbplats.

Observera även att vår webbplats innehåller andra policysidor, inklusive en annonseringsinformation, som du behöver känna till och godkänna för att använda vår plattform. Vi uppmuntrar dig att granska alla dessa policys, användarvillkor och ändrade sidor för att säkerställa att du förstår och accepterar alla villkor som relaterar till vår webbplats.

Användning på eget ansvar

Alla åtgärder du vidtar baserat på informationen på Bluff.se sker strikt på eget ansvar. Innan du fattar beslut baserade på innehållet vi tillhandahåller, bör du överväga att söka oberoende professionell rådgivning anpassad till din specifika situation.

Inget ansvar

Under inga omständigheter ska Bluff.se, dess ägare, anställda, affiliates eller bidragsgivare hållas ansvariga för några direkta, indirekta, följd- eller tillfälliga skador, eller några skador överhuvudtaget, vare sig i kontraktsåtgärder, försumlighet eller annan felaktig handling, som uppstår ur eller i samband med användningen av webbplatsen eller innehållet på webbplatsen.

Inga garantier

Även om vi strävar efter att tillhandahålla värdefullt innehåll, ger vi inga garantier för de resultat som kan uppnås genom att följa informationen vi erbjuder. Marknaden för finansiella tjänster är ständigt föränderlig, och även om vi siktar på att hålla vårt innehåll aktuellt, kan vi inte garantera dess tillämpbarhet i varje situation.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. Även om vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till användbara och etiska webbplatser, har vi ingen kontroll över innehållet och naturen på dessa webbplatser. En länk till en annan webbplats innebär inte ett godkännande av den webbplatsen eller informationen den innehåller.

Ändringar av denna ansvarsfriskrivning

Bluff.se förbehåller sig rätten att göra ändringar eller uppdateringar av denna ansvarsfriskrivning när som helst utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna ansvarsfriskrivning för att hålla dig informerad.

Ditt godkännande

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår ansvarsfriskrivning och godkänner dess villkor. Om du inte godkänner villkoren i denna ansvarsfriskrivning bör du avstå från att använda Bluff.se.

För eventuella frågor eller återkoppling gällande denna ansvarsfriskrivning, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen som finns på vår webbplats.