Betygssystem

01.11.2019
0

För transparens och objektivitet baseras vårt betygssystem på faktorer som inte är förenligt med tycke och smak. Det vill säga att vi inte tar med vår upplevelse av produkten / tjänsten som en del av det sammanslagna betyget. Istället har vi valt att grunda vår bedömning på offentlig data, lagstiftning och externa omdömen.

 • Lagstiftning och licenser
 • Säte
 • Ålder
 • Kryptering
 • Tillgänglighet
 • Öppettider
 • Externa omdömen
 • Sökvolym

Våra beskrivningar av företagen vägs inte in slutbetyget, utan syftar till att redogöra för bolagets erbjudande, funktionalitet, användarvänlighet och innovationsgrad.

Betygsskala

Betygsskalan sträcker sig till 5. Följande klassificering sker sedan beroende på vilket slutbetyg det granskade bolaget får:

Intervall Klassificering
4.5 ≥ 5 Mycket säker
4 ≥ 4.4 Säker
3 ≥ 3.9 Undvik
2 ≥ 2.9 Risk för bedrägeri
1 ≥ 1.9 Bluffbolag

Viktning av betyg

Samtliga faktorer som granskas är viktiga, men några mer än andra. Därav viktas respektive variabel baserat på hur betydelsefulla faktorerna är för utröna risken att köpa en vara eller tjänst av företaget som granskas.

Förklaring av kriterier

Nedan redovisas mer ingående vad respektive faktor handlar om.

1. Lagstiftning och licenser

Följer inte företaget rådande lagstiftning eller inte innehar de licenser som krävs för att bedriva sin verksamhet klassas företaget som bedrägeri utan att ytterligare faktorer granskas. Detta innebär att ”Lagstiftning och licenser” in graderas, utan är en förutsättning för företaget skall gå att betygsätta.

2. Säte (viktning: 10%)

Säte innebär vara företaget är registrerat och var verksamheten bedrivs ifrån. Anledningen till att denna faktor vägs in i slutbetyget beror på att graden av insyn skapar trygghet och transparens.

Betyg Säte
5 Noterat
4 Sverige
3 Inom EU
2 Utanför EU
1 Skatteparadis

3. Ålder (viktning: 5%)

Ålder är sig ingen garant för att det inte bedrivs bedrägeri, men i allmänhet är risken mindre om företaget har verkat under en längre period och fler kunder hunnit testa tjänsten / produkten.

Betyg Ålder
5 ≥ 5 år
4 3 ≥ 5 år
3 2 ≥ 3 år
2 1 ≥ 2 år
1 ≤ 1 år

4. Kryptering (viktning: 20%)

För bedöma graden av kryptering utgår vi från webbplatsen SSL certifikat (Https). Ett SSL certifikat kan liknas vid ett digitalt pass som webbplatsen använder för att legitimering. SSL har 4 olika säkerhetsnivåer, nivån bestäms beroende på hur certifikatet utfärdades. Om företaget använder http ges betyget 1. Protokollet är föråldrat och inte längre säkert.

Betyg Certifikat
5 EV-certifikat
4 OV-certifikat
3 DV-certifikat
2 Wildcard
1 Http

Mer om ssl-certifikat och klassificering finner du här

5. Tillgänglighet (viktning: 20%)

För att ett företag skall bedömas som trovärdigt krävs transparens och tydliga kontaktvägar. Följande parametrar ingår för respektive klassificering och skall vara lättåtkomliga från startsidan:

Betyg Kontaktvägar
5 Telefonnummer, email, adress, bolagsnamn, organisationsnummer
3 Email, adress, bolagsnamn, organisationsnummer
1 Saknar både fungerande telefonnummer och e-postadress

6. Externa omdömen (viktning: 35%)

För att bedöma erfarenheter från tidigare kunder väljer vi att utgå från trovärdiga källor som arbetar aktivt med att motverka förfalskade omdömen. Beroende på marknad utgår vi från olika typer av recensionssidor. I Sverige tittar vi på följande:

 • Trustpilot
 • Reco
 • Google My Business

Avgränsningen är satt till minst 50 omdömen för att vi skall kunna ha möjlighet att sätta ett betyg för denna punkt. Vi genomför även en manuell granskning för att kontrollera så att betygen inte är köpta eller har manipulerats på annat vis, då det fortfarande förkommer förfalskade omdömen även på dessa webbplatser.

Betyg Externt betygsintervall
5 4.5-5
4 4-4.4
3 3-3.9
2 2-2.9
1 0-1.9

7. Sökvolym (viktning: 10%)

Google redovisar vilken volym varje “sökfråga” i genomsnitt har per månad. Med denna data kan vi ställa företag mot varandra för avgöra hur populär respektive tjänst är, dvs en uppskattning på hur många aktiva användare ett företag har.

(Volym hämtas från respektive marknad och avgränsas till varumärket i exakt form)

Betyg Sökvolym
5 > 10 000
4 4 000 > 9 999
3 2 000 > 3 999
2 1 000 > 1 999
1 < 1000

Exempel:

För att tydliggöra hur slutbetyget sätts använder vi exemplet Ferratum Bank.

Faktor Betyg Viktning (%) Viktat betyg
Säte 5 10% 0.5
Ålder 5 7.5% 0.375
Kryptering 5 20% 1
Tillgänglighet 5 20% 1
Externa omdömen 4 35% 1.4
Sökvolym 5 7.5% 0.375

1. Lagstiftning och licenser: Har licens av finansinspektionen och följer konsumentkreditlagen, samt kreditupplysningslagen. (Betygssätts ej, är en förutsättning för att inte bli klassat som ett bluffbolag).

2. Säte: 5/5 (registrerat på Malta men noterat i Tyskland)

3. Ålder: 5/5 (grundades 2005)

4. Kryptering: 5/5 (EV-certifikat)

5. Tillgänglighet: 5/5 (alla kriterier uppfylls)

6. Externa omdömen: 4/5 (4.0 i betyg hos Trustpilot, 497 omdömen)

7. Sökvolym: 5/5 (18 000 sökningar / månad i Sverige)

Formel för slutbetyg med viktning: (5 x 0,1) + (5 x 0,075) + (5 x 0,2) + (5 x 0,2) + (4 x ,0,35) + (5 x 0,075)

Slutbetyg: 4.65

Kommentar:

Ferratum klassificeras som ett mycket säkert bolag. Ovanstående betyg omfattar inte andra viktiga datapunkter för denna typ av tjänst. Så som effektiv ränta, löptid mm. Denna information specificeras under respektive recension och du som låntagare får sedan ta ställning till om Ferratum erbjuder en prisvärd tjänst eller ej.

Friskrivning:

Vi uppdaterar löpande våra bedömningar med ett intervall av 30 dagar och kan ej garantera att all insamlad data stämmer för varje givet tillfälle. Kontrollera därav alltid nuvarande villkor hos leverantören innan du beställer tjänsten / produkten. Innehållet som publiceras på Bluff.se skall ses som en vägledning och slutanvändaren ansvarar alltid för den slutgiltiga kontrollen.